Automatické kotle a hořáky
MultiBio na více druhů paliv


Kotel na štěpku a pelety 600 kW

Výrobky MultiBio jsou patentově chráněnyVýrobky MultiBio jsou předmětem patentové a průmyslové právní ochrany.

Pro získání dotace ve výši až 90 % z pořizovací ceny kotle a rekonstrukce kotelny nás neváhejte kontaktovat.

 • MultiBio 600 PLC,PLCS spaluje jak dřevěné pelety, rostlinné pelety, tak i spékavé Kotel na štěpku a pelety 600 kWrostlinné nepeletované materiály a také volitelně uhlí ořech 2
 • Nízké náklady na vytápění 
 • Automatické zapálení paliva
 • Automatické vytápění, ekologický provoz

Parametry kotle

 • Nastavitelný výkon na dřevěné pelety od 180 - 600 kW
 • Nastavitelný výkon na rostlinné pelety od 120 - 400 kW (Připravujeme se na vývoj kotle o výkonu 180-600kW na rostlinné pelety v 5. emisní tříde.)
 • Účinnost spalování hořáku až 96 %
 • Účinnost spalování kotle 92,2 %
 • Rozměry najdete v souborech ke stažení

Paliva pro kotel MultiBio 600

 • Certifikované palivo 1: dřevěné pelety kvality ENplus - Emisní třída kotle 5,  
 • Certifikované palivo 2: rostlinné pelety a nepeletované rostlinné materiály - Emisní třída kotle 3. Maximálná výkon 400kW. Připravujeme se na vývoj kotle o výkonu 600kW na rostlinné pelety v 5. emisní tříde.
 • Certifikované palivo 3: hnědé uhlí - b (ořech 2) - Emisní třída kotle 3, max. 450 kW
 • Tolerovaná paliva: dřevní štěpka, zbytky z rostlinné výroby, hořčice, řepka, slunečnice, oves, pelety z rašeliny, a další zemědělské produkty, papírové pelety, odpady po čištění obilnin.
 • Při spalování tolerovaných paliv je vhodné kontaktovat výrobce pro konzultaci  nastavení elektroniky provozu hořáku.

Použití kotle na štěpku a pelety MultiBio 600

Kotel MultiBio 600 - teplovodní provedení,  je vhodný pro komfortní automatické ekologické a úsporné vytápění bytových jednotek, bytových domů, dílen, hal, provozních prostor a objektů se ztrátovým výkonem 300 až 600 kW. Kotle se dají řadit do kaskády a může se tak získat výkon až 3000 kW.

Kotel MultiBio 600 je vhodný pro vytápění bytových domů, hal a dílen.

Vytápění s kotlem MultiBio 600

Můžete ušetřit až dvě třetiny nákladů, které zaplatíte za jiný systém automatického vytápění při vytápění pomocí rostlinných pelet a zbytků rostlin z vlastní výroby. Rostlinné pelety se lisují z odpadů každoroční sklizně, jsou snadno dostupné a obvykle za poloviční cenu než pelety dřevěné. Podstatné úspory lze docílit také spalováním levných kůrových pelet, kde oproti peletám ENPlus, lze ušetřit  např. 2000,- Kč za tunu, což při plném zatížení kotle za měsíc provozu může činit  180 000,- Kč. Jako náhradní levné palivo lze použít i uhlí ořech 2.

Konstrukce kotle MultiBio

Teplovodní kotel - těleso kotle - MultiBio je navrženo, vyvinuto a zkonstruováno přímo pro hořák MB 600 jedním konstrukčním týmem. Těleso tvoří kompaktní celek s excelentními vlastnostmi při spalování paliv, pro která byl navržen. To znamená bez problému spalovat dřevěné pelety, spékavé rostlinné pelety a další zemědělské materiály. Hořáky jednoduché nebo retortové konstrukce zpravidla nemohou spolehlivě při plnění emisních limitů -certifikovaně- spalovat rostlinné palivo, pelety s obsahem kůry,  s vysokým podílem popela a spékavostí tohoto popela, který tvoří tvrdou krustu ve spalovacím prostoru. MultiBio nabízí použití nejširšího sortimentu peletovaných i sypkých paliv na trhu včetně uhlí.

Další výhody kotle MultiBio 

Možnost topení palivem, které se spéká

Kotle MultiBio si se snadno poradí se spékavostí popela. Konstrukce válcové rotační spalovací komory případné spečence v průběhu hoření odvaluje do prostoru popelníku a neobtěžuje tím
obsluhu kotle.

Náš systém spalování si poradí se spékavými palivy (např. rostlinnými peletami).

Kotel pracuje automaticky

Kotle s hořáky MultiBio pracují automaticky v celém rozsahu výkonů - včetně rychlého automatického zapálení (2 - 5 minut). Kotel je spouštěn pokojovým, ekvitermním nebo jiným běžným termostatem. Obsluha pouze doplňuje palivo. O odebírání popela se stará automatické odpopelňovací zařízení dle provedení kotle.

Životnost kotle MultiBio 

Teplovodní kotel MultiBio má přesně řízené dávkování vzduchu a paliva s pracovní teplotou uvnitř hořáku až 1200 °C. Při zvoleném výkonu, a správném nastavení spalovacího procesu elektronikou ovládající hořák, vždy hoří optimální množství paliva s optimálním množstvím vzduchu. To vylučuje při použití vhodného paliva dehtování a zanášení spalinových cest nebo kotlového tělesa nežádoucími

Vysoká teplota při spalování zaručuje nízké emise kotlů MultiBio.

látkami. Vysoká teplota spalování paliva už v hořáku, zajišťuje nízké emise bez pachové stopy a agresivních sloučenin. MultiBio nepoužívá útlumový režim, při kterém palivo stále doutná. Z tohoto důvodu kotel netrpí samodestrukcí a neobtěžuje své okolí zápachem z komína. Kotel pracuje v nejvyšší emisní ekologické třídě 5, s téměř nulovými emisemi oxidu uhelnatého. Protože nepoužívá zmiňovaný útlumový režim, dokáže ušetřit až deset procent paliva oproti kotlům, které pro své zapálení potřebují neustále doutnat a spalovat palivo, které by jinak provozovatel mohl ušetřit.

Možná se Vám zdá kotel MultiBio 600 moc nebo málo výkonný pro Vaší potřebu. Zkuste se podívat na naše další stránky:

Teplovodní kotel MultiBio 30 o výkonu 30kW

Fotogalerie

Přihlášení pro webové ovládání kotle

Display Kotle

Display Kotle

Display Kotle

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.Výroba, Prodej, Servis, Poradenská služba
Petrojet Trade s.r.o. | U koupaliště 2707, 269 01 Rakovník, CZ
Mob.: +420 777 700 096-97 | E-mail:
Bankovní účet: 405132319/0800 (Česká spořitelna)
IČO: 28946588     DIČ: CZ28946588

ATEA PRAHA biom.cz ESSOX
česká peleta KOVO NOVÁK ProPelety
   

© 2018, Petrojet Trade s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑