Automatické kotle a hořáky
MultiBio na více druhů paliv


Realizace kotelen na pelety

V této sekci stánek najdete infromace o kotelnách, které byly vybaveny našimi kotli na pelety agropelety a další paliva.

Rozhovory se zákazníky

Rozhovory se zákazníky

Rozhovory se zákazníky, kteří si zakoupili kotle MultiBio, produkované společností Petrojet Trade s.r.o.

Přestavba kotle Viadrus s hořákem Multibio 30

Přestavba kotle Viadrus s hořákem Multibio 30

Na snímcích vidíte svépomocnou přestavbu kotle Viadrus s ruční podávkou paliva na kotel s automatickým podáváním paliva.

Realizace kotle MultiBio v Německu

Realizace kotle MultiBio v Německu

Realizace MultiBio v Německu. Jedná se o kotel MultiBio 49 ES

Realizace Multibio 49ES/B v zemědělském družstv Zempol ve Vítkově

Realizace Multibio 49ES/B v zemědělském družstv Zempol  ve Vítkově

Kotel Multibio 49ES/B nahradil původní kotel na rostlinné pelety. Vytápěným prostorem je administrativní budova a přilehlé dílny pro opravu zemědělské techniky. Kotel  také ohřívá TUV pro potřeby kuchyně a sociálního zázemí pro zaměstnance. Firma si pořídila po ročním provozu další kotel Multibio  49 ES/B do přidružené výroby  v obci Oldřůvky. Jako palivo je zde rostlinná peleta ze sena a řepkové slámy vlastní výroby. Na snímcích vidíte provedení  násypky, která je zásobována  z venkovní strany budovy odklápěcím  otvorem  násypky. Z této násypky jak je na snímku vidět, je palivo dodáváno dopravníkem do hořáku kotle.

Realizace Multibio 199 PLCS/B na rostlinné pelety v Přerově

Realizace Multibio 199 PLCS/B na rostlinné pelety v Přerově

Na snímcích vidíte precizní provedení  kotelny s kotlem  Multibio 199 PLCS/B. Kotel vytápí budovu dílen, kde každé  podlaží má cca 1000 metrů čtverečních. V nejbližším termínu bude také připojena dvoupatrová administrativní budova firmy o podlahové ploše 500 m2 Celkově vytápěná plocha bude tedy 2500 m2 Kotel  je automatický s plným přístupem přes internet. Režim spalování  je řízen lambda sondou. Elektronika kotle je značky  Schneider  a je plně programovatelná. Kotel nebo hořák by tak mohl být například součástí technologické sušící linky. Nastavení parametrů kotle je možné na displeji kotle nebo telefonu a počítači. Palivem jsou rostlinné pelety z vlastní produkce provozovatele. Obsluha zajišťuje dostatek paliva v denní  násypce kotle a než bude dokončen odvod popela mimo prostor kotelny, vynáší nádobu s popelem. Kotel  má automatický pohyb pružin v trubkách výměníku kotle, jemný popel tak padne na dno kotle a obsluha ho jen odsaje vysavačem. Hrubý popel  z hořáku ve spalovací komoře padne na dno kotle, odkud je odveden dvěma šnekovnicemi do popelníku. Nároky na obsluhu při čištění kotle jsou takto minimální. Výměnu starého kotle na uhlí za Multibio 199 PLCS/B  a rekonstrukci kotelny zhotovila  firma Martin Dudík z Plumlova.

Realizace Multibio 49 ES/B v Hrušovanech nad Jevišovkou

Realizace Multibio 49 ES/B v Hrušovanech nad Jevišovkou

Správní budova spolu se vstupní vrátnicí má rozlohu vytápěné plochy cca 840 metrů čtverečních. Na snímcích vidíte precizní provedení kotelny spolu s denní násypkou, která je zásobována venkovním dopravníkem . Obsah násypky je 1800 litrů paliva. S kotlem  Multibio 49 ES/B je provoz plně automatický. Režim kotle je řízen termostatem . Kotel dokáže pracovat v režimu MODULACE. To znamená po dosažení zvolené teploty v kotli se sníží výkon kotle např. na 60 % a po ochlazení např. o deset stupňů, se kotel vrátí do plného výkonu. Diferenci teplot pro modulaci je možné zvolit. Přes vzdálený přístup  - modul LAN - lze sledovat šest teplot v kotelně, ze kterých obsluha  vidí v jakém režimu je právě provoz kotelny  nachází. Kotel  lze dálkově zapnout – vypnout  a pokud dojde palivo, LAN pošle SMS nebo mailovou zprávu obsluze kotle o stavu provozu. Palivem v tomto případě je rostlinná peleta z vlastní výroby. Rozhovor o provozu kotle s obsluhou panem Kalouskem je k dispozici.

Kotle na pelety MultiBio 2x75 kW

Kotle na pelety MultiBio 2x75 kW

Na snímcích vám představujeme realizaci  kotlů o výkonu 2 x 75 kW na agropalivo a také dřevěné pelety. Zásobování palivem je pro oba kotle společné z jedné  denní násypky. Ta je doplňována palivem automaticky z venkovního sila. Automatické kotle Multibio 75 ES/B pracují  dle požadavku vlastního nebo externího termostatu a nebo také jiné nadřazené jednotky. Modulace výkonu umožňuje optimalizovat požadovaný výkon. Kotle se automaticky zapalují, vypínají a automaticky odpopelňují. Na kotle je možné instalovat automatické číštění spalinových cest. Pro spojení s elektronikou hořáku  je možné realizaci doplnit o modul LAN. Více informací o Multibio 75 ES najdete v sekci produkty.
 
 
 

Dřevěné pelety 600 kW Švédsko Volvo Penta

Dřevěné pelety 600 kW  Švédsko Volvo Penta

Ve výrobním závodě firmy Volvo Penta jsme uvedli do provozu otočný hořák Multibio 600 kW spojený s kotlem 600 kW švédského výrobce.

MultiBio 600 – přestavba kotle Viessmann s olejovým hořákem na průmyslové pelety

MultiBio 600 – přestavba  kotle Viessmann s olejovým hořákem na průmyslové pelety

Po zkušenostech z realizace v závodě Volvo Penta, náš partner ve Švédsku objednal další hořák MultiBio 600 pro spalování levných dřevěných průmyslových pelet nízké kvality. Toto palivo má vysoký podíl odrolu a obsah kůry, která způsobuje spékaní popela.

Slunečnicové pelety - kotel 200 kW

Slunečnicové pelety - kotel 200 kW

Na této realizaci je kotel MultiBio MB 199 PLCS s elektronikou Schneider a softwarem MultiBio. Zákazník spaluje rostlinné pelety z 50% pšeničné slámy a 50% slunečnicových slupek. Výkon kotle na toto palivo cca 180 kW. Palivo ke kotli je dopravováno ze sila umístěného mimo kotelnu šnekovým dopravníkem. Elektronika kotle umožňuje dálkovou správu např. přes WI-FI.

Instalace kotle MultiBio ES/B 75 kW - výrobní hala

Instalace kotle MultiBio ES/B 75 kW - výrobní hala

Na snímcích vám představujeme realizaci instalace kotle o výkonu 75 kW na agropalivo a také dřevěné pelety. Vytápěná plocha je cca 1600 m2. Realizace je bez akumulační nádrže. Požadovaná stálá teplota je 17-20 stupňů Celsia. Zákazník topí zbytky po čištění řepky smíchané s ovsem, nebo také nečištěnou pšenicí. Kotel Multibio 75 ES/B fungue automaticky dle nastavené požadované teploty. Automaticky se zapaluje, vypíná a automaticky odpopelňuje. Na kotli je instalované automatické číštění spalinových cest. Pro ovládání elektroniky je kotel spojen s mobilním telefonem. Zapojení je provedeno se 4-cestným ventilem, který ovládá elektronika ADEX.
 
 
 

Teplovzdušné vytápění haly

Teplovzdušné vytápění haly

Teplovzdušný kotel Multibio HA 199 ES. Realizace v nezateplené hale o rozloze 1170 m2 a výšce haly 8 m. Zákazník je výrobcem rostlinných pelet. Teplovzdušný kotel pracuje automaticky, včetně odvodu popela do popelníku. Zapálení, provoz i vypnutí kotle probíhá na základě požadavku termostatu. Teplota ohřátého vzduchu je 80 -130 stupňů. Hodinové množství ohřátého vzduchu je cca 6500 kubických metrů.

 

Kotel MultiBio 49 ES/B v prodejně COOP

Kotel MultiBio 49 ES/B v prodejně COOP

Kotel Multibio 49 ES/B v prodejně COOP. Zákazník si vyrábí pelety z papírového kartonu. Účelně tak spotřebovává přebytečný papír ze sítě  vlastních prodejen. V dalších několika provozovnách má i menší kotle - model Multibio 30 ES/B. Kotle snadno obsluhují prodavačky. Ty mají nyní k dispozici plně automatický systém podávání paliva a odvodu popela. Odpadla jim tak nutnost topit v ručně obsluhovaných kotlech na uhlí a manipulace se špinavým palivem a popelem.
 

Realizace automatického kotle s otočným roštem na rostlinné pelety MultiBio 49 ES/B na Opavsku

Realizace automatického kotle s otočným roštem na rostlinné pelety MultiBio 49 ES/B na Opavsku

Kotel s otočným roštem je instalován s automatickým odpopelněním a automatickým čištěním spalinových cest, které vidíte v levé horní části kotle. Zákazník je výrobce rostlinných pelet. Vytápí správní budovu firmy, dílnu topným kanálem a dva zásobníky na teplou užitkovou vodu po 300 litrech. Podlahová plocha vytápěného prostoru je 1500 metrů čtverečních. Kotel s otočným roštem je v automatickém režimu zásobovaný násypkou která má vstupní otvor z vnější části budovy. Obsah násypky je  cca čtyři kubické metry paliva dostačuje na delší dobu provozu. Kotel je možné osadit jednotkou pro dálkovou správu kotle přes GSM nebo internet - LAN.

Navos Miroslav u Znojma - 2 x kotel Multibio 49 ES - 100 kW

Navos Miroslav u Znojma - 2 x kotel Multibio 49 ES - 100 kW

V referenční - ukázkové kotelně firmy Navos z Miroslavi u Znojma je možné prohlédnout si automatické řešení s kotli Multibio 49 ES na rostlinné pelety. Přísun paliva je automatický, šnekem z venkovního sila do denní násypky umístěné v kotelně. Násypka je společná pro oba kotle. Z násypky je palivo dopravováno šnekovými dopravníky Multibio k hořákům. Odpopelnění z kotlů je odvedeno, jak je patrné na fotografii, pod úroveň podlahy na šnekový dopravník, který popel odvede mimo prostor kotelny do nádoby na popel. Kotle zásobují teplem administrativní třípatrovou budovu, prodejnu se skladem a také dílny ve kterých se provádí servis zemědělských strojů. Zapálení kotlů, provoz a modulace výkonu je plně automatické. Kotle nemají útlumový režim a tak neobtěžují kouřem okolí. Provoz kotelny je velice čistý a bezprašný díky dopravě paliva a odvodu popela v uzavřeném systému šnekových dopravníků. Navos je mj. producentem rostlinných pelet s potenciálem výroby 3000 t pelet za rok. V objektu Navosu kotle Multibio nahradily dva plynové kotle na propan butan. Úspora na spotřebě paliva bude cca 200 000,- Kč ročně. U kotlů je možné připojení elektroniky na LAN/GSM. Precizně provedená instalace a návrh rešení kotelny je dílem firmy Martin Dudík z Plumlova u Prostějova. Pan Dudík je autorizovaný technik značky Multibio. Kontakt na něj najdete na našem webu v sekci KONTAKTY.

Pro zájemce o prohlídku provozu kotlů je kotelna v Navosu otevřena po tel. dohodě s panem Sterzikem - tel. 724 724 910.

Levné vytápění rodinného domu kotlem MultiBio 30E

Levné vytápění rodinného domu kotlem MultiBio 30E

Kotel Multibio 30 E v Trnavském okrese na Slovensku. Zákazník vytápí  dům cca 240 m 2. Kombinace radiátorů a podlahového topení v poměru 50 na 50 %. Jako palivo používá rostlinné pelety od Rupos s.r.o. Ružindol - Borová u Trnavy. Fotografie z realizace nám zaslal spokojený zákazník.

Vytápění autodílny kotlem s otočným roštem MultiBio 30 ES

Vytápění autodílny kotlem s otočným roštem MultiBio 30 ES

Realizace v okrese Rakovník. Zákazník nahradil kotel na propan butan kotlem s otočným roštem MultiBio 30 ES z důvodu úspory nákladů na vytápění objektu. Budová má půdorysné rozměry 13 x 30 metrů v přízemí a stejně tak v patře. Celkově tedy cca 800 m2. Jako palivo používá průmyslové dřevěné kůrové pelety s obsahem popela okolo 5 %. Kotel funguje automaticky. Má automatické odpopelnění, čištění spalinových cest pružinami.

Vytápění autodílny horkovzdušným kotlem MultiBio o výkonu 50 kW

Vytápění autodílny horkovzdušným kotlem MultiBio o výkonu 50 kW

Automatický teplovzdušný kotel Multibio Heater 50 vytápí autodílnu pro nákladní vozidla o rozměru cca 420 m2 a výšce stropu 5,5 m. Kotel je ovládán termostatem nebo dálkovým přístupem přes internet - LAN. Je možné použít také GSM modul pro spojení s elektronikou hořáku. Kotel se automaticky zapaluje a vypíná dle požadavku termostatu. Elektronika umožňuje modulaci výkonu a tak potřebný výkon je vždy k dispozici. Automatický kotel Multibio nepoužívá útlumový režim, který by poškozoval kotlové těleso, spalinové cesty - komín -  a neposlední řadě v době útlumu plýtval palivem. Na této autodílně spalují levné kůrové pelety z Ukrajiny. Kotel si snadno poradí se spékavostí tohoto paliva, a tak obsluha jen doplňuje palivo a jednou za cca měsíc odstraní popel z automatického odpopelňovacího systému.

Vytápění společenských prostor kotlem s otočným roštem MultiBio 30 ES

Vytápění společenských prostor kotlem s otočným roštem MultiBio 30 ES

Realizace je na Slovensku v okrese Galanta. Kotel MultiBio 30 ES vytápí místnosti o celkové výměře cca 250 m2. Zákazník topí vlastními rostlinnými peletami.

Kotelna je provedena vč. akumulační nádrže.

Instalace teplovzdušného kotle MultiBio Heater 50 ES ve Vyškově u Brna

Instalace teplovzdušného kotle MultiBio Heater 50 ES ve Vyškově u Brna

Na teplovzdušný ohřívač MultiBio Heater 50 ve výrobní hale byl instalován jednoduchý vzduchotechnický rozvod ohřátého vzduchu. Rozvod je vidět na fotografiích. Pro správnou funkci rozvodu vzduchu po celé jeho délce byl  přidán ventilátor pro zvýšení přívodu tlaku ohřátého vzduchu do jeho rozvodu.

Hořák ohřívače je zásoben palivem ze zásobníku paliva šnekovým dopravníkem MBD 3000. Odvod popela je řízen elektronicky pomocí šneku do boxu na popel. Systém funguje automaticky. Dle požadavku termostatu hořák sám zapálí palivo a dle teploty vytápěného prostoru může být jeho výkon řízen elektronickou modulací výkonu, kterou zajišťuje elektronika hořáku. Zákazník spaluje rostlinné pelety.

Rozměry vytápěné haly jsou následující: šířka 12m, delka 50m a výška 3,5m, celkem 2100 kubických metrů nezatepleného prostoru.

Instalace kotle Multibio 49 ES s otočným roštem v obci Kozojedy na Plzeňsku.

Instalace kotle Multibio 49 ES s otočným roštem v obci Kozojedy na Plzeňsku.

Zákazník topí materiálem po čištění hořčice a kmínu. Kotel topí do  akumulační nádrže, ze které je rozvod do radiátorů a podlahového topení ve dvou domech. Celá soustava je automatická. Kotel automaticky zapaluje a zhasíná dle požadavku akumulační nádrže a zákazník jen cca jednou za týden vysype popel z automatického odpopelnění a doplní násypku s palivem. Kotlové těleso má spirály ve spalinových cestách, které zajišťují jejich pohodlné čištění bez nutnosti kotel rozebírat a protahovat cesty drátěným kartáčem  kvůli čištění. Kotel Multibio 49 ES  v tomto případě nahradil kotel jiné značky na rostlinná paliva, který uvedené palivo podle informace od zákazníka nedokázal spolehlivě spalovat.
Multibio 49 ES je certifikován na rostlinné palivo ve Strojním zkušebním ústavu v Brně.

Realizace kotelny 2x 49 kW s kotli MultiBio 49 ES/B v obci Nové Zámky na Slovensku

Realizace kotelny 2x 49 kW s kotli MultiBio 49 ES/B v obci Nové Zámky na Slovensku

Zákazník topí zbytky po čištění kukuřice. Dobře vyřešil dopravu paliva z venkovního zásobníku do denních násypek u kotlů. Použil akumulační nádrž pro přípravu teplé užitkové vody. V objektu pro odchov selat je vyhřívaná podlaha z akumulační nádrže.

Vytápění dílny v Rakovníku teplovzdušným kotlem MultiBio o výkonu 30 kW

Vytápění dílny v Rakovníku teplovzdušným kotlem MultiBio o výkonu 30 kW

Zákazník topí v prostoru zámečnické dílny cca 200 m2 a výšce objektu 6 m.

Jako palivo používá kůrové, nebo rostlinné pelety.

Kotel spíná termostat v automatickém režimu a současně je možné ho ovládat přes LAN modul. Je tedy možné kotel vypnout, zapnout nebo sledovat různé parametry jeho provozu přes vzdálenou správu po internetu.

Toto řešení je vhodné pro realizace, kde zákazník není každý den přítomen v kotelně a současně chce mít topení v objektu pod kontrolou.

Realizace vytápění kotlem MultiBio 30 s otočným hořákem

Realizace vytápění kotlem MultiBio 30 s otočným hořákem

Zákazník v obci u Banské Bystrice kotel propojil s kombinovaným bojlerem pro ohřev TUV. Jako palivo používá agropelety. Podle jeho slov vložil do kotle rošt a spaluje i bezproblémově kusové dřevo. Odzkoušel bez problémů i uhlí - ekohrášek o velikosti kousků uhlí do 1,5 cm. Dále pelety ze slunečnicových slupek, oves apelety ze sena a slámy. Vytápí rodinný dům o podlahové ploše cca 280 m. Má přístup k agromateriálům a tak se těšíme na další informace o možnostech použití různých v zemědělství dostupných paliv.

Realizace automatického kotle MultiBio 30ES v Letovicích u Prostějova

Realizace automatického kotle MultiBio 30ES v Letovicích u Prostějova

Zákazník je topenář. Zvolil automatický kotel MultiBio z důvodu flexibility při použití paliv. Kotel natápí akumulační nádrž, která zásobuje několik topných  okruhů v domě o podlahové výměře cca 300 m2. V domě je podlahové topení v kombinaci s radiátory.

Instalace automatického kotle MultiBio 30 ES s akumulační nádobou na Pelhřimovsku

Instalace automatického kotle MultiBio 30 ES s akumulační nádobou na Pelhřimovsku

Instalace automatického kotle MultiBio 30 ES s akumulační nádobou.

Zákazník spaluje materiál po čištění řepky. Vytápí firemní administrativní budovu. Kotel funguje automaticky bez útlumového režimu. Na videozáznamu vidíte hořák v kotli při provozu. Montáž kotle provedla firma A-Jikom, pan Koranda z Políkna u Jindřichova Hradce.

Instalace kotle MultiBio 30 ES s odpopelněním v Liberci u firmy H4company

Instalace kotle MultiBio 30 ES s odpopelněním v Liberci u firmy H4company

Realizace kotle MultiBio 30 ES u firmy H4company v Liberci. Firma vyrábí a prodává pelety a je oblastním distributorem kotlů MultiBio. V místě sídla firmy je možné dohodnout si prohlídku kotelny a kotel v provozu.

Vytápěný prostor má celkem 250 m2.

H4company
Ivana Hamtilová
Uralská 68/14, 460 10, Liberec 10 
kontaktní osoba: Hamtil Petr st.
mobil: +420 603 441 480
email: 
 

Instalace kotle MultiBio 30 ES v Považské Bystrici

Instalace kotle MultiBio 30 ES v Považské Bystrici

Kotel MultiBio 30 ES po instalaci do kotelny v Považské Bystrici. Zákazník nahradil původní kotel na štěpku a piliny s nespolehlivým a problematickým podáváním paliva kotlem MultiBio 30 ES. Nyni má plně automatický systém vytápění, ve kterém se kotel sám zapálí i vypne, podle požadavku vytápěného prostoru.Vzhledem k tomu, že jako palivo používá nekvalitní dřevěné pelety jako levnou variantu paliva, tak ušetří náklady na palivo a má jistotu, že kvalita jeho paliva nemá vliv na bezproblémový chod kotle MultiBio.

Instalace teplovodního kotle MultiBio 30 ES v okrese Mělník

Instalace teplovodního kotle MultiBio 30 ES v okrese Mělník

Typ objektu: Dvoupodlažní dům  v rekonstrukci

Podlahová plocha: cca 350 m2

Zákazník je zemědělec, topí rostlinnými peletami z vlastní výroby vyrobenými z pseničné slámy a sena. Popel z těchto pelet je silně spékavý. Na fotografiích je vidět velikost spečence a následně výsledná frakce popela ze spečence, který prošel odpopelňovacím zařízením MultiBio. Kotel na toto jeho palivo pracuje automaticky včetně podávání paliva, startu a vypnutí. Automaticky odvádí popel do odpopelňovače. Zákazník tak doplňuje pouze palivo do násypky a při vizuální kontrole zahýbá pákou pro čištění spalinových cest pružinami. Odpadá mu tak pracné manuální vymetání spalinových cest čistící štětkou.

Vytápění prodejny Mountfield Jesenice kotlem MultiBio MB 49 ES

Vytápění prodejny Mountfield Jesenice kotlem MultiBio MB 49 ES

Typ objektu: Prodejna a servisní zázemí s provozem v přízemí a patře budovy. Celková vytápěná plocha je cca 850m2..Zákazník topí dřěvěnými peletami z borovicového dřeva a borovicové kůry. Palivo dopravuje ze zásobní místnosti horizontálním dvoudílným vícevstupým dopravníkem MultiBio 6000 o délce 6m. Zákazník má možnost přitopit si v případě potřeby kotlem VSB 1 na tuhá paliva. V sezóně 2013-2014 byl po celou dobu topného období výkon kotle MultiBio 49 zcela dostatečný a použití rezervy nebylo zapotřebí.

Palivo zbytek po čištění makoviny Kotel MultiBio 30 Žatec

 Palivo zbytek po čištění makoviny Kotel MultiBio 30 Žatec

Typ objektu: Rodinný dům. Podlahová plocha cca 350m2.Zákazník je soukromý zemědělec a jako palivo používá zadinu po čištění makoviny v nepeletovaném stavu. Kotel na toto palivo pracuje automaticky včetně podávání paliva, startu a vypnutí. Automaticky také odvádí popel do odpopelňovače. Zákazník tak pouze doplňuje palivo do násypky a při vizuální kontrole zahýbá pákou pro čištění spalinových cest pružinami. Nemusí tak pracně čistit spalovací cesty vymetáním.

Používané palivo: zákazník topí nepeletovaným materiálem po čištění makoviny.

Roční úspora 820 000 Kč na palivu 150 kW Petrojet v Moragro Prostějov

Roční úspora 820 000 Kč na palivu 150 kW Petrojet v Moragro Prostějov

Administrativní budova, šatny a dílny. Vytápěná plocha cca 2500 m2. Zákazník topí vlastními peletami. Je výrobcem granulovaných krmiv. Před realizací odvážel vedlejší produkty z výroby na skládku a za jejich složení platil. Nyní je využívá pro výrobu vlastního paliva. Přestal používat k vytápění městského parovodu a tak spojením těchto skutečností dosahuje velmi významné úspory. Realizace je z roku 2010. K naprosté spokojenosti je tak  několik let využívána kotelna na nedřevní biomasu.  V exponovaných měsících při teplotách - 10 stupňů celsia jsou využívány dva kotle. Pouze pokud teplota ještě klesne, spouští se třetí kotel. Spotřeba paliva se pohybuje v tomto případě okolo 8-9 tun za měsíc. Maximální spotřeba byla 13 tun/měs. při - 25 C teplotách po celý měsíc.
3 x kotel PETROJET EP 49. Dnes už vyrábíme a máme v nabídce nový model  jako nástupce původního EP 49 pod názvem MultiBio 49. Má automatické odpopelnění a mechanické čištění spalinových cest pružinami zahýbáním pákou na boku kotle
 

Roční úspora 125 000 Kč na vytápění 36 bytů v Jesenici

Roční úspora 125 000 Kč na vytápění 36 bytů v Jesenici

3 x kotel  EP 49
Topení rostlinnými nebo levnými dřevěnými peletami z borovicového dřeva a kůry.

Tento typ kotle nyní v našem výrobním programu nahradil nový model pod názvem MultiBio 49 ES s automatickým odpopelněním a čištěním spalinových cest. Odpadá tak mechanické čištění spalinových cest štětkou. Kotel je certifikován na dřevní i nedřevní biomasu.

Přestavba VSB IV na pelety v zemědělském družstvu Mikros-vín Mikulov

Přestavba VSB IV na pelety  v zemědělském družstvu Mikros-vín Mikulov

2 peletové hořáky PETROJET v kotli VSB IV. Tyto hořáky nahradily dnes ve výrobě nové modely pod označením MultiBio 50 a MultiBio 200. Zákazník několik let spokojeně topí peletami, které si sám vyrábí z vedlejších produktů kukuřice a slámy. Přestavbou VSB IV na topení biomasou s hořáky, si zákazník vyřešil problém s měřením emisí při spalování uhlí nebo koksu. Emisní protokol máme k dispozici a na vyžádání ho zašleme.
 

Topení do dílny

Topení do dílny

Topení do dílny teplovzdušným kotlem MultiBio 49


RSSRSS

Novinky

Nominace kotle MultiBio 30 na cenu Grand Prix 2016 na výstavě TechAgro 2016

03.04.2016
Náš kotel MultiBio o výkonu 30 kW získal na výstavě TechAgro 2016 nominaci na cenu Grand Prix 2016

Archiv novinek


Výroba, Prodej, Servis, Poradenská služba
Petrojet Trade s.r.o. | U koupaliště 2707, 269 01 Rakovník, CZ
Mob.: +420 777 700 096-97 | E-mail:
Bankovní účet: 405132319/0800 (Česká spořitelna)
IČO: 28946588     DIČ: CZ28946588

ATEA PRAHA biom.cz ESSOX
česká peleta KOVO NOVÁK ProPelety
   

© 2018, Petrojet Trade s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑